Галерея зображень

академія

Як виникла Академія?
Те, що насправді сприяє тому, що музей стає винятковим – це рівень доступності, який має більше спільного з його філософією, ніж з його архітектурою. Різноманітні бар'єри – інтелектуальні, соціальні і фізичні – досить часто перешкоджають музеям у тому, щоб повною мірою використати їх навчальний та виставковий потенціал.

Позбавлений соціальних, інтелектуальних і архітектурних бар'єрів музей стає винятковим місцем, яке потрафить повною мірою використати свій виставковий та навчальний потенціал.

АКАДЕМІЯ ДІЄ відповідно до епіграфа прав неповносправних осіб «НІЧОГО ПРО НАС БЕЗ НАС».

На підставі проведеного у 2009 році Регіональним музеєм в Стальовій Волі анкетного дослідження на тему доступності польських музеїв для осіб з дисфункціями та отриманої інформації з Львівської області, було ідентифіковано такі проблеми і цій сфері:

 • Недостатня кількість музеїв доступних для осіб з особливими потребами з точки зору архітектурних і навчальних пристосувань.
 • Відсутність достатніх знань у музейних працівників на тему обслуговування осіб з особливими потребами. Польські та українські лектори (едукатори) не мають суттєвої підтримки, необхідної для проведення ефективного навчання людей з дисфункціями.
 • Недостатньо розвинута інституціональна співпраця між польськими та українськими музеями у сфері обслуговування осіб з особливими потребами.
 • Відсутність професійних центрів навчання музейного персоналу у сфері стандартів обслуговування осіб з особливими потребами в закладах культури.
 • Відповіддю на ці потреби стало створення при Регіональному музеї в Стальовій Волі Академії з підготовки музейного персоналу у сфері обслуговування осіб з особливими потребами та створення коаліції «Музеї без бар'єрів».


Які наші цілі?

Головна мета діяльності АКАДЕМІЇ – збільшення кількості музеїв, доступних для осіб з особливими потребами через:

 • створення інноваційних навчальних вирішень для осіб з дисфункціями,
 • впровадження стандартів у навчально-освітній (навчання/тренінги, конференції, майстер-класи),
 • просування/промоція навчально-освітніх та соціальних інновацій,
 • підготовка навчальної оферти/пропозиції та організація різних форм обміну досвідом, добрими практиками,
 • ініціювання різноманітних форм роботи в музеях з людьми з особливими потребами,
 • розробка, поширення та збирання інформації у сфері музейного навчання, спрямованого на людей з особливими потребами,
 • ініціювання та встановлення міжнародного навчального співробітництва,
 • усуспільнення роботи музеїв шляхом посилення впливу осіб з особливими потребами на формування виставкових і навчальних програм музейних закладів,
 • підвищення свідомості у сфері універсальних принципів проектування будівель/приміщень музеїв та музейних виставок
 • підготовка і презентація музейних фондів для різноманітних відвідувачів з точки зору рівня справності,
 • публікації з метою популяризації проблем доступності музеїв для осіб з особливими потребами,
 • ініціювання співпраці між музеями та середовищами осіб з особливими потребами


Результати роботи АКАДЕМІЇ розміщуватимуться на порталі «Музеї без бар'єрів».

Кому адресовані наші заходи?
АКАДЕМІЯ адресує свою діяльність, зокрема:
a) музеям у Польщі та в Україні
б) лекторам ( едукаторам) польських і українських музеїв
в) працівникам музеїв т.зв. першого контакту
г) музейним кураторам i хранителям
д) музейним реставраторам
е) управлінським кадрам музеїв
є) спільноті людей з особливими потребами в Польщі та в Україні
ж) лідерам неурядових організацій, що працюють для осіб з особливими потребами,
з) архітекторам i дизайнерам будинків музеїв та музейних виставок
і) працівникам галузі IT та ITC, котрі розробляють технології і вирішення для сектора закладів культури
й) службовцям публічної адміністрації, котрі відповідають за проведення заходів та заклади культури
к) організаціям НУО


Як виглядає інфраструктура АКАДЕМІЇ?

Академія має в своєму розпорядженні відповідним чином підготовлені зали, пристосовані для навчання, як лекторів (едукаторів), так і людей з особливими потребами.
Академія має в своєму розпорядженні відповідним чином підготовлені зали, пристосовані для навчання, як лекторів (едукаторів), так і людей з особливими потребами.
Навчально-виставкова зала загальною площею 77 м2 обладнана конференційними меблями, сучасною аудіо-відео апаратурою, комплектом звукового обладнання, індукційними петлями, системою підвішування експозиції.
Навчально-освітня зала загальною площею 53 м2 обладнана аудіо-відео апаратурою i комплектом звукового обладнання; інтерактивна панель для незрячих осіб; «говорячий» ідентифікатор етикеток; «stephear» – інформаційна система, що допомагає орієнтуватися на місцевості; індукційні петлі, що підсилюють слух.
Зона Академії розміщена на першому поверсі будинку, неподалік від Інформаційного пункту, Ресторану «Арт», Кафе, самообслуговуючого музейного магазинчика та двох туалетів, приведених у відповідність до потреб людей з особливими потребами. Автостоянка та головний вхід до Музею доступні для людей з дисфункціями.

Детальніше в цій категорії: « Про нас Проект »