ułatwienia dla niewidzących w Muzeum Regioanlnym w Stalowej Woli - Galeria przez Dotyk ułatwienia dla niewidzących w Muzeum Regioanlnym w Stalowej Woli - Galeria przez Dotyk

projekt

Zmieniamy i otwieramy muzea! Przekraczamy bariery mentalne i architektoniczne, rozwijamy się, promujemy nowości. Poznajemy się, rozmawiamy, dyskutujemy, zmieniamy. Tak w skrócie możemy nazwać nasz projekt Muzea bez barier – koalicję muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego – realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

 Muzea bez barier to nowa platforma wymiany doświadczeń, aby zapewnić jak najpełniejszy dostęp do kultury osobom niepełnosprawnym.

Dla kogo?

Dla muzealników, edukatorów muzealnych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje, wprowadzać w swojej pracy nowe programy edukacyjne, a także chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Dla osób niepełnosprawnych, które chcą współtworzyć nasz portal, dzielić się doświadczeniem, wspomóc nas swoją radą, ale także korzystać z nowych ofert, które oferują muzea.

Dla wszystkich, którym pełny dostęp do placówek kultury oraz rozwój muzealnictwa nie jest obojętny!

Co znajdziecie na portalu?

Zamieszczamy i wciąż poszerzamy ofertę edukacyjną, nowatorskie programy edukacyjne, warsztaty, scenariusze – wszystko co edukator wiedzieć powinien i z czego może korzystać.

Baza edukacyjna uzupełniona jest także szkoleniami, konferencjami i warsztatami mobilnymi. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, scenariusze, doświadczenia, propozycje nowych rozwiązań z zakresu edukacji ale także dostępności, czy architektury.

Prezentujemy dobre praktyki z zakresu tworzenia wystaw, rozwiązań architektonicznych, nowości multimedialnych, aplikacji.

Osoba niepełnosprawna znajdzie tu kompleksowy Informator o polskich i ukraińskich muzeach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Co się działo do tej pory?

Na początek przeprowadziliśmy dwa specjalistyczne badania ankietowe, które pozwoliły na określenie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Następnie, w oparciu o wyniki badań, w utworzonej Akademii specjaliści z kilku krajów europejskich przeszkolili polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych z innowacyjnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Stworzone programy edukacyjne posłużyły jako podstawa do przeprowadzenia innowacyjnych warsztatów. Uwieńczeniem szkoleń i działań edukacyjnych była konferencja oraz zawiązanie Koalicji muzeów. Z niemal wszystkich naszych działań powstały publikacje, materiały, raporty, które udostępniamy na portalu. Więcej informacji znajdziecie w poszczególnych zakładkach.

Czym dysponujemy?

W ramach projektu nasza sala edukacyjna i konferencyjna przeszła gruntowny remont, aby jak najlepiej spełniać swoje funkcje. Jest wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-wideo, zestaw nagłośnieniowy oraz w urządzenia do edukacji osób niepełnosprawnych, tj. pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, panel interaktywny, mówiący identyfikator etykiet i system informacyjny wspomagający orientację w terenie dla osób niewidzących.

Media

W ramach projektu specjalnie został przygotowany profesjonalny film i spot promujący w mediach ogólnopolskich problematykę osób niepełnosprawnych w muzeach:

https://www.youtube.com/watch?v=ozSG1gezC1M

https://www.youtube.com/watch?v=rMLc8pbSkjk

Ponadto zapraszamy do śledzenia naszego  bloga

www.muzeabezbarier.wordpress.com oraz Facebooka Muzea Bez Barier, możecie tam na bieżąco komentować nasze działania.

 

Więcej w tej kategorii: « przyjaciele i partnerzy