strony www

Dobra strona internetowa, przyjazana dla osoby niepełnosprawnej wymaga pewnych standardów wykonania i dostosowania do wszystkich potrzeb. Prezentujemy dobrze zaprojektowane, a także przystosowane strony internetowe placówek kultury. 

Podręcznik: "Dostępność serwisów internetwych".

http://www.akcessnet.eu/fileadmin/public/documents/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf

Artykuł, który zbiera najważniejsze informacje, jakie standardy powinna spełniać strona internetowa bez barier: 

http://alento.pl/strona-internetowa-bez-barier-czyli-zgodna-z-wcag/