warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Warsztaty skierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie odbyły się w dniach 21-22 października 2013 r. Tym samym wdrożony został program edukacyjny przygotowany przez eksperta z Belgii Mirelle Defreyne.

Uczestnikami byli goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podczas pierwszego dnia warsztatu ("Po drugiej stronie lustra... Lubomirskich") uczestnicy szukali "zagubionego" przedmiotu na wystawie na podstawie tzw. "portretu pamięciowego" tegoż przedmiotu. Pobudzające percepcję zajęcia skłoniły uczestników do aktywności – tworzenia wyobrażonych historii lustrzanych, przeniesionych następnie na działania plastyczne. Finałem warsztatu było samodzielne stworzenie animacji poklatkowej. Efekty można zobaczyć na załączonych poniżej krótkich filmach.

https://www.youtube.com/watch?v=i5xc97aOKXM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UbD_EQLbkVc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OeWYkhGRyD8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_Wqxv8e7OcU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=A8YtWPm0sDE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LS6f0gKL0uk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Htz2HstrsKs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pcpc5_p_5vI&feature=youtu.be

Drugi dzień przyniósł warsztat „Z wizytą u Lasowiaków" (realizowany na wystawie regionalnej „Z dziejów regionu nadsańskiego"). Zajęcia przeprowadzone bezpośrednio na wystawie pobudziły wyobraźnię i sprawiły że osoby identyfikowały się z omawianym tematem. Oglądając stroje ludowe z regionu, naśladując "figury" ubrane w owe stroje, uczestnicy starali się wykonać "żywe obrazy", próbując jednocześnie wyrazić uczucia dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Porównując dawne stroje z obecnymi, w żywej dyskusji moderowanej przez edukatora, dochodzili do ciekawych wniosków. Następstwem zajęć było wykonanie wzorów ludowego haftu.

Zachęcamy do pobierania scenariusza warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.