Warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących

Warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących

Warsztaty skierowane do osób niewidomych i słabowidzących, oparte zostały na innowacyjnym programie edukatora dra Marcina Szeląga. Warsztaty o intrygującym tytule "Głosy zdjęte z form" odbyły się 30 października 2013 r. przy rzeźbiarskiej wystawie plenerowej „Galeria przez dotyk". Natomiast 6 listopada 2013 r. miały mmiejsce warsztaty "Pomiędzy światami..."

Uczestnicy oglądali rzeźby za pomocą dotyku, dyskutując o różnych sposobach interpretacji wybranej rzeźby. Kolejnym krokiem było skupienie się tylko na jednym detalu. Opowieść o „zobaczonej" rzeźbie została zapisana na ścieżce dźwiękowej i „zamrożona" za pomocą form ulepionych z gliny.

Następnie uczestnicy próbowali wcielić się w rolę wybranej rzeźby, przyjmując jej „punkt widzenia". Narracja również została zapisana na ścieżce dźwiękowej i zobrazowana w glinie. Drugi warsztat: „Pomiędzy światami..." był realizowany już na stałej wystawie regionalnej.

Zajęcia poświęcono budowaniu charakterystyki wybranego do analizy eksponatu z gablot z obiektami do dotykania. Było to ćwiczenie na poruszanie się pomiędzy różnymi światami, przeszłością a teraźniejszością, różnorodnymi „punktami widzenia" i różnymi zmysłami: węchu, dotyku, słuchu i smaku.

Uczestnicy w małych grupkach poznali audiodeskrypcyjny opis eksponatów, następnie sami wybrali eksponat do opisu swoich wrażeń zmysłowych i skojarzeń, które zanotował edukator. Kolejnym etapem była praca uczestników nad wybranym obiektem. Wcielili się oni w muzealników-edukatorów, a mieli za zadanie przygotować nowy tytuł, nazwę, hasło eksponatu – na podstawie własnych skojarzeń.

Każdy zespół stworzył więc swoje hasło i charakterystykę, dzięki której będzie można dany obiekt powąchać, usłyszeć, dotknąć lub posmakować. Prezentacje zostały nagrane, w celu późniejszego ich odtwarzania przy wybranych eksponatach.

W omawianych zajęciach wprowadzono pojęcie partycypacji – czynnego uczestnictwa w warsztacie oraz tworzenia zajęć. Nastąpiła zamiana miejsc uczestników z muzealnikiem-edukatorem, tworząc nową jakość obioru muzeum dla uczestnika.

Zachęcamy do pobierania scenariusza warsztatów dla osób niewidomych i słabowidzących.