Warsztaty dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Warsztaty dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Warsztaty, przeprowadzone w dniach 28-29 października 2013 r., skierowane były do osób niesłyszących i słabosłyszących, powstały zaś w oparciu o program edukacyjny Sereny Cant.

Pierwszy warsztat pod nazwą „Kartografia wiedzy – opracowanie języka ekspozycji" odbył się na wystawie regionalnej i był niezwykłą podróżą do epoki brązu, zapoznania z tarnobrzeską kulturą łużycką; tym samym warsztat stał się sposobnością, by „otworzyć drzwi" do tajemniczych i niezrozumiałych pojęć. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy nie tylko uczyli się, bawili, rozwijali manualnie (np. wykonali repliki popielnic), ale także wspólnie tworzyli znaki języka migowego do nowych pojęć – tu z dziedziny archeologii. Dlatego na zakończenie warsztatu, jako podsumowanie, powstał multimedialny minisłownik języka migowego do nowo poznanych terminów.

Drugi dzień warsztatowy pod tytułem „Zapis zdarzeń wizualnych – znaki" uczył jak patrzeć, żeby widzieć i zrozumieć – w tym wypadku artefakt, dzieło sztuki. Uczestnicy przechodzili więc przez celowo spowolnione etapy komunikacji i patrzenia, które miały ich ośmielić do innego, głębszego postrzegania muzealnych obiektów, do wydobycia ich wielu znaczeń. Dzięki temu powstały nowe terminy opisujące artefakt, przybliżając go widzom niesłyszącym i nie tylko. Terminy te uczestnicy przełożyli na język migowy. "Zapis" plastyczny nowych pojęć uczestnicy wykonali tym razem w masie papierowej.

Zachęcamy do pobierania scenariusza warsztatów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.